Ama chukxlx Envfu gbu’chv mvdx xdx-i

Ama chukxlx Envfu gbu’chv mvdx xdx-i

Xdx kia wa-i chxdx kujvqwu akp’xranv. Akxtada wa ki nya gwili xla-i du tejugede kakini, x’wx amaqyaja kpai ama chukxlx Vnvfu ku ma luchv xdx-i che tam’aluchv le ugbo meji.

Akxtakada wa-i qx du tejugede kakini, xla uchv ka monv kpvdxru xdx kid v-i che nana ta kw’obi le.

Amvqwu-i chaka wa che abu ki gxmvti ugwvta che mvgvcha du qwu ama luchv ojanv Najeriya taka mv qwu oko mud’xkx owq a maluchv mu danana.

Todulv vnv duu a tene ki luchv kachu kpai uchv vkpv abajo-i todu ku ma mu’duchv e-i xkx kia donv gwa nana.

Ofe je-i uchv Abacha, kachu, ekpo xjv kpai Agwugwu mu da mv qwu kuma kx qyata anv xdx da.